معاویه وجنگ جمل

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

در جنگ جمل بنی امیّه در كنار ام المؤمنین عایشه، طلحة بن عبیداللّه و زبیر بن عوام رو در روی سپاه خلیفه ی وقت، علی علیه السلام ایستادند. گرچه در منابع تاریخی و روایی تصریح شده است كه عایشه، طلحه و زبیر در شورش بر ضد عثمان نقش مهمی ایفاء كردند، ولی كمتر كسی درصدد برآمده است تا نحوه ی پیوستن بنی امیّه به اصحاب جمل را بررسی نماید. این پژوهش بر آن است كه چگونگی در كنار هم قرار گرفتن بنی امیّه و اصحاب جمل را تبیین كند.

واژه های كلیدی: جنگ جمل، معاویه، طلحه، زبیر، بنی امیّه.

جنگ جمل

دلاوری علی علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چون به شجاعت و دلاوری آن حضرت که زبانزد همگان است بنگریم، درمی یابیم که او از سن بیست سالگی یا اندکی بیشتر در جنگها مباشرت داشته، و حال آنکه با جنگاوریی که علی (ع) از خود به نمایش گزارد، نام شجاعان پیش از خود را به بوته فراموشی سپرد و نیز نام دلاوران پس از خود را از صفحه گیتی پاک کرد.خواهیم دید که علی (ع) در شجاعت بر تمام مردم برتری دارد، این امر آن چنان بدیهی و روشن است که سخن گفتن و ایراد شواهد برای اثبات آن بر انسان زشت و قبیح جلوه می کند. آنچه علی در جنگ کرد، تا روز قیامت به عنوان ضرب

نگاهی به فرایند سكوت امیرمؤمنان (ع) در روزگار جانشینان خلفای سه گانه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

مقدمه
آنگاه كه آسمان مدینة النبی در غروب غمین زندگانی رسول خدا (ص) سراسیمه پیكر گرامی اش را وانهاد و به شتاب، پذیرای سایه های ماتم افزای «سقیفه» گشت و آنگاه كه دیدگان ماتم زده بنی هاشم به دور از پناهی استوار و در كمینگاه انتقام جویان، دهشت را بارور شد همان زمان، آغاز عصری از زندگانی علی (ع)، ایمان آورنده نخست و یگانه شایسته خلافت، بود كه در نقل ناقلان و گفتار محاوران به دوران «سكوت» نام یافت. بدینسان، كرانه های تاریخی آن دوران كه «مظلومیت» را پیام می داد در سكوت و تحریمی فراگیر از سوی تاریخ

ویژگی های امام علی علیه السلام از نگاه امام خمینی قدس سره

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

منزلت:
ملائكه بالشان را زیر پای امیرالمؤمنین علیه السلام پهن می كنند؛ چون مردی است كه به درد اسلام می خورد؛ اسلام را بزرگ می كند؛ اسلام به واسطه او در دنیا منتشر می شود و شهرت جهانی پیدا می كند، با زمامداری آن حضرت جامعه ای خوشنام و آزاد و پرحركت و پرفضیلت به وجود می آید. البته ملائكه برای حضرتش خضوع می كنند. و همه برای او خضوع و خشوع می كنند. حتی دشمن در برابر عظمتش تعظیم می كند.(1)

* * *

ظل سایه است، سایه همه چیزهایش به ذی ظل است، خودش هیچ ندارد. ظل اللّه كسی است كه تمام

علی علیه السلام از نگاه دانشمندان و نویسندگان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

شخصیت ممتاز و ارزنده مولای متقیان اگرچه بیش از سایر نوابغ بشری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است ولی باز درباره اش ناگفته های بسیار وجود دارد و بی گمان كلك و زبان نویسندگان و گویندگان از بازگویی برازندگی های شخصیت یگانه صاحب نهج البلاغه همچنان ناتوان و قاصر مانده است. (1)

حاز الفضائل و المناقب كلها انی یحیط بمدحه الاسفار (2)

«او حایز تمام فضایل و منقبت ها شد.كتاب ها كجا می توانند بر مدح و ستایش او احاطه یابند؟» از آن جا كه پژوهندگان وادی معرفت درباره اثر گران سنگ و پربهره نهج

جایگاه دنیا در جهان بینی امام علی (علیه السلام)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

دنیای خویش را سامان دهید و برای آخرت خویش آن چنان باشید كه گویا فردا می میرید.

حضرت محمد صلی الله علیه وآله

مقدمه
سؤالی كه مقاله حاضر در مقام پاسخ گویی به آن است این كه آیا در متون اسلامی به ویژه شیعی می توان به گزاره ها و آموزه هایی دست یافت كه به نحوی شایسته و مورد قبول عقل همگانی، در مورد مسائل و دغدغه های فكری موجود درباره استلزامات - به ظاهر - متضاد زندگی دینی و دنیوی، به داوری بنشینند و درباره جایگاه آن دو و شیوه ارتباط آن سخن بگویند؟ آنچه كه حافظه تاریخی تشیع بایگانی كرده، بینش منفی

تحلیل تاریخی جنگ صفین

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

تاریخ، سرگذشت امم و آیینه عبرت حال و آینده است. انسان می تواند با دقت و فراست در زندگی گذشتگان و كشف علل و عوامل فراز و نشیبهای آن، موجبات و موانع رشد و رستگاری جوامع را بشناسد.

در قرآن كریم خداوند پی در پی با ذكر قصص اقوام و امتهای پیشین، مخاطبین را به عبرت گرفتن از آنها در جهت انتخاب شیوه صحیح ترغیب می نماید. چنانچه در سوره اعراف فرموده است:

"و اتل علیهم نبا الذی اتیناه ایاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فكان من الغاوین... ذلك مثل القوم الذین كذبوا بایاتنا فاقصص القصص لعلهم

پیوند دریای جمال فاطمی وجلال علوی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

در نظام معرفتی عرفان، تناكح و زوجیت در همه مراتب كلی وجود محقق می شود. پیوند بین مظاهر جلال و جمال در همه گستره هستی، از عالم ناسوت تا عالم لاهوت، ساری و جاری است و نكاح برحسب هریك از این عوالم، معنای خاصی همراه با ظهورات و ثمراتی، متناسب با آن عوالم پیدا می كند. تناكح دو وجود علوی و فاطمی، به عنوان مظاهر تامّ اسمای جلال و جمال، نورانی ترین نكاح در همه عوالم است و پیوند این دو دریا، به مصداق كریمه «مرج البحرین یلتقیان» والاترین ثمرات را تقدیم جهان هستی نموده است. این نوشتار، با تحلیلی عرفانی،

فاطمه بنت اسد علیهاالسلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكیده
شخصیت والا و برتر فاطمه بنت اسد علیهاالسلام از بانوان مجاهد و مهاجر صدر اسلام از دو زاویه حقوقی و حقیقی مورد توجه است: نقش ایشان نسبت به پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و تربیت حضرت علی علیه السلام . علاوه بر این، از ابعاد و ساحت های معرفتی، ولایی، جهادی و حضور و ظهور در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایشان نیز سخن به میان می آید. از جمله ایمان آگاهانه، بصیرت در دین و پایداری در حفظ و گسترش ارزش های اسلامی، تقرّب وجودی و ایدئولوژیكی ایشان به پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه

فاطمه بنت اسد علیهاالسلام؛ پیشگام در عرصه ایمان و هجرت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

شخصیت والا و برتر فاطمه بنت اسد علیهاالسلام از بانوان مجاهد و مهاجر صدر اسلام از دو زاویه حقوقی و حقیقی مورد توجه است: نقش ایشان نسبت به پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و تربیت حضرت علی علیه السلام . علاوه بر این، از ابعاد و ساحت های معرفتی، ولایی، جهادی و حضور و ظهور در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایشان نیز سخن به میان می آید. از جمله ایمان آگاهانه، بصیرت در دین و پایداری در حفظ و گسترش ارزش های اسلامی، تقرّب وجودی و ایدئولوژیكی ایشان به پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام