سیری درزندگانی امام اول شیعیان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

ابعاد گوناگون و قابل تأسّی مردان بزرگ با گذشت تاریخ، بهتر روشن می گردد و شگفتی های كارنامه آنان با پیشرفت علم و جوامع بشری، برتری و جاویدانگی شخصیت آنان را به نمایش می گذارد.

حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام یكی از فرزانگان تاریخ، بلكه یگانه فرزانه و بزرگ مردی است كه نامش در صدر مردان نامی تاریخ قرار گرفته و با گذشت قریب چهارده قرن از شهادت وی، همچنان شاهد اقبال روزافزون بشر به شناخت آن ابرمرد علم و عمل و كندوكاو جوانب گوناگون شخصیت و ویژگی های وی هستیم؛ چنان كه به جرأت می توان او

خانه زاد کعبه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)


نگاهی به موضوع تولّد حضرت علی علیه السلام در «خانه خدا» در اشعار شاعران فارسی

فضایل پایان ناپذیر امام علی علیه السلام ، دستمایه آفرینش های ادبی و سرچشمه الهام نویسندگان، شاعران و هنرمندان بوده و خواهد بود.

تولّد آن حضرت در خانه خدا و شکافته شدن دیوار کعبه، موهبت و فضیلتی است که تا کنون به این صورت برای هیچ بشری پیش نیامده و از منقبت های منحصر به فرد امیرمؤمنان به شمار می رود.(1)

این مسأله، مانند مسائل دیگر مربوط به شخصیّت والای پیشوای نخستین شیعه، به صورت گسترده ای در ادبیّات فارسی و

حاکمیت ارزش های الهی در حکومت امام علی(ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

در مقاله گذشته، بینش حکومتی امام علی(ع) را مورد بحث قرار دادیم و گفتیم که دیدگاه امام علی(ع) در مورد تمام مسئولیت ها، به ویژه حکومت، این است که حکومت «امانت » است و حاکم «امانت دار»! بدیهی است این بینش، اصولی را برای حکومت در پی دارد، در این مقاله به بیان یکی از این اصول می پردازیم.

حاکمیت ارزش های الهی
هر مکتبی برای خود ارزش هایی دارد که محور ارزیابی را برآن قرار می دهد. در مکاتب «سرمایه داری » معیار ارزش پول است و سرمایه، درمکاتب به اصطلاح «لیبرالی » معیار ارزشی آزادی است و

کار و تلاش در سیره امام علی «علیه السلام»

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

کار، جوهر آدمی است. با کارکردن، استعدادها و ظرفیت های وجودی انسان شکوفا می شود. تمدن های عظیم بشری نیز با همه تنوع و تفاوتشان، حاصل کار و تلاش بی امان و خستگی ناپذیر آدمیان است. بنابراین، کار را می توان از دو جنبه بررسی کرد: نخست، از جنبه شخصی و تأثیرهایی که بر روان و جسم فرد می گذارد و دیگر، از جنبه اجتماعی و اثرپذیری متقابل فرد و جامعه. کار ممکن است تأثیر مثبت یا منفی بر جسم و جان انسان بگذارد و می تواند به فرد منزلت اجتماعی ببخشد و توازن را میان فرد انسانی و جامعه برقرار سازد. اگر چه تنها

امام علی علیه السلام و دفاع از مظلوم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

سخن گفتن درباره علی علیه السلام، شخصیت،مقام و منزلت او، کار ساده ای نیست.شخصیتی که سراسر حوادث زندگی او باتاریخ اسلام عجین شده و اسلام به وجودچنین شخصیت عالی مقام - که در بطن تعالیم آن پرورش یافته است.- به خود می بالد.فرازهای مهم وحساس تاریخ اسلام حاکی ازشهامت، شجاعت، ایثار، فداکاری و حق جویی انسانی است که جهان تاکنون نظیر آن را به خود ندیده و بعد از این هم نخواهد دید. به حق باید اعتراف کرد که علی علیه السلام نه تنها درمیان ما مسلمانها ارزشمند بوده و محبوبیت دارد، بلکه شخصیت نادر و استثنایی

ابعاد شخصیت امام علی علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

1) علی(ع) پرورش یافته مکتب پیامبر اکرم(ص) است
الف: دوران طفولیت امام (ع)
هنگامی که امام(ع) نوزاد بود، پیامبر گهواره او را در کنار رختخواب خود قرار می داد؛ حتی گاهی بدن او را می شست و در مواقعی شیر در کام او می ریخت و او را به سینه می فشرد. (1)

امام(ع) خود در این باره چنین می فرماید: «و قد علمتم موضعی من رسول الله(ص) بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة وضعنی فی حجره و انا ولد یضمنی الی صدره، و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه و کان یمضغ الشی ء ثم یلقمنیه » (2)

شما می دانید مرا

فعالیت های امیر المومنین پیش از حکومت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

حیات ائمه(ع) در مقاطع مختلف زمانی به فراخور شرایط و اوضاع، فراز و فرودهایی داشته است. یکی از مقاطع تاریخی زندگانی امیرالمؤمنین(ع) که در منابع تاریخی کمتر به آن پرداخته شده، بازه زمانی میان رحلت پیامبر اکرم(ص) و آغاز حکومت آن حضرت است. برای اوّلین بار «دکتر اصغر قائدان» اثری محقّقانه در این باره نگاشتند که بهانه ای شد تابه مناسبت ایّام عید سعید غدیر خم گفت و گویی با همین موضوع با ایشان انجام دهیم، امید که مقبول طبع شما قرار گیرد.

در ابتدای گفت وگو اشاره ای به اصل واقعه غدیر و اینکه چرا

تبیین ابعاد حکمرانی متعالی برسیره حکومتی علی علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

در مطالعه و عمل مدیریت دولتی عناصر فرهنگی و دیگر عناصر بـومی، کـه ویـژه جوامـع خاص اند، باید مد نظر قرار گیرد. از طرفی، مدل هـای غـربی دیوان سـالاری و مـدیریت بـرای بســیاری از جوامــع در حـــال تـوســعه، اغـلــب، مشــکل آفــرین انــد و در بــیش تــر اوقــات پیش فرض هایی دارنـد کـه بـا خصوصـیات کشـورهای در حـال توسـعه سـازگار نیسـتند (٢٠٠١ ,Farazmand). یکی از مسائل مهم جـهـان امــروز تـغییـرات سـریع دولـت و فراینـد حکمرانی و مدیریت (administration) در عصر جهانی شدن شـتابان (بـه هر گونه که

پیامهایی در مورد زندگی و ویژگیهای حضرت علی(ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

پیشگام در نماز
حضرت علی(ع) نخستین فردی بودند که به پیامبر اکرم(ص) ایمان آوردند و در نماز به آن حضرت اقتدا کردند. رسول اکرم(ص) در این رابطه می فرمودند: هفت سال ملائکه با من و علی(ع) نماز خواندند و این در حالی بود که جز او کسی با من در این نماز همراه نبود.

علی بن ابیطالب(ع) در نهج البلاغه نیز می فرمایند: پروردگارا من نخستین کسی هستم که به سوی تو بازگشتم و پیام تو را شنیدم و دعوت پیامبرت را پاسخ دادم و در نماز خواندن، جز پیامبرت کسی بر من سبقت نگرفته است.

گریه برای محرومیّت از شهادت

جلوه هایی ازشخصیت امام علی علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)


1) علی(ع) پرورش یافته مکتب پیامبر اکرم(ص) است
الف: دوران طفولیت امام (ع)
هنگامی که امام(ع) نوزاد بود، پیامبر گهواره او را در کنار رختخواب خود قرار می داد؛ حتی گاهی بدن او را می شست و در مواقعی شیر در کام او می ریخت و او را به سینه می فشرد. (1)

امام(ع) خود در این باره چنین می فرماید: «و قد علمتم موضعی من رسول الله(ص) بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة وضعنی فی حجره و انا ولد یضمنی الی صدره، و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه و کان یمضغ الشی ء ثم یلقمنیه » (2)

شما می دانید مرا نزد