تبیین آموزه‎های تربیت اقتصادی در سیره علوی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

196c

 چکیده

تربیت اقتصادی یا آموزش اقتصادی بعنوان یکی از مؤلفه‎های مهم در توسعه اقتصادی، فرآیندی است که افراد دانش و رفتار مطلوب اقتصادی را می‎آموزند تا مهارت لازم را برای استدلال منطقی و تصمیم‎گیری درست در عرصه‎های تولید، توزیع و مصرف کسب کرده، تا ضمن تـأمین منافع شخصی به حفظ منافع جامعه هم تعهد داشته باشند. بواسطه اینکه امام علی (ع) اقتصاد را منبع اصلی قدرت یک جامعه عنوان کرده و خود نیز در تمام دوران حیاتش به فعالیت، کار و تلاش اهتمام داشته، سیره آن حضرت منبعی اصیل، غنی و ارزشمند برای

درآمدی بر الگوی رشد انسان براساس مفهوم‌‌شناسی تحولی نسبت عقل و قلب تعالیم قرآن کریم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

188c

 چکیده

ارتباط ساحت‌های عاطفی و شناختی انسان همواره یکی از پرسش‌های مهم در حوزه‌ی انسان‌‌شناسی بوده است. در بخش اول این مقاله دو مفهوم عقل و قلب-به مثابه دو مفهوم محوری در انسان‌‌شناسی تحولی اسلامی- به ترتیب براساس انگاره‌ی «ربط» و «وحدت» توضیح داده شده‌اند. در بخش دوم مقاله سه نسبت «ظرفیت» «برابری» و «فعالیت» در رابطه‌ی بین عقل و قلب تحلیل شده است. در پایان، با بررسی حالات قلب، یک رابطه چرخشی-صعودی در محور حیات قلب و یک رابطه چرخشی-نزولی در محور ممات قلب بر اساس نقش عقلانیت و جهلانیت

بررسی تطبیقی روش های تربیت کودک در نظام تربیتی اسلام و پراگماتیسم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

194c

 چکیده

یکی از ابعاد نظام تربیتی اسلام بررسی روش های تربیت کودک وتطبیق آن با نظام تربیتی پراگماتیسم می باشد لذ این پژوهش در صدد است با روش توصیفی ،تحلیلی و انتقادی در این زمینه به سؤالات ذیل پاسخ دهد: 1.روشهای نظاام تربیتی اسلام براساس آیات و روایات و پراگماتیسم کدامند؟ 2. شباهت ها و تفاوت های این دو نظام تربیتی در تربیت کودک کدامند؟ مهم ترین روش های تربیت کودکان در نظام تربیتی اسلام عبارتند از ؛ محبت و مهرورزی، تکرار و عادت دادن ،تکریم شخصیت ، تشویق و تنبیه ،همبازی شدن ،پیشگیری و کنترل

شهروندی اجتماعی با تاکید بر مفهوم تکلیف در منظومه‌ی تربیتی قرآن

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

187c

 چکیده

در شهروندی اجتماعی رویکرد آرمانی، توامانی میان حق اجتماعی و تکلیف اجتماعی است. موضوعی که میان مکاتب مختلف فکری، مناقشات زیادی به راه انداخته و هنوز طریق مطلوب حاصل نشده است. در این مقاله، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، در صدد شناخت نسبت آموزه‌های قرآنی با شهروندی اجتماعی به مثابه‌ی یک مفهوم مستحدث، برآمده تا تکالیف اجتماعی به دست آمده از آن را مورد شناسایی و بررسی قرار دهیم. واحد تحلیل در این پژوهش، آیه است و تمامی آیات قرآن به طور جامع در چندین دور بررسی شده است

تحلیل شیوه های بیان استدلالی در آیات تربیتی قرآن

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

193c

 چکیده

قرآن کتاب تربیت انسان است. از این‌رو یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های پژوهش در قرآن، بررسی رویکرد تربیتی آن است. از آنجا که شیوه ‌بیان آموزه‌های تربیتی، در اثرپذیری مخاطب نقش اساسی دارد، قرآن کریم شیوه‌های متنوع بیانی را به کار بسته است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی شاخص‌ترین آموزه های تربیتی به شیوه‌ استدلالی استخراج شده است. تعالیم تربیتی قرآن ضمن توجه به عقل و منطق مخاطب، انواع استدلال شامل قیاس، استقراء و تمثیل را به کار بسته است. به علاوه در مواردی جنبه استدلالی این آیات،

نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

186c

 چکیده

آموزه های قرآن و سیره معصومین(ع) درباره ی حقوق و رشد کودک، همواره به تعلیم و تربیت او همگرا شده است. در قرآن کریم و احادیث، به استفاده از گردشگری با عناوینی چون؛ سیر و سفر، سیاحت، برای اهداف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به ویژه تقویت بعد عبادی سفارش شده است، و مصادیقی بر استفاده از گردشگری در جریان تربیت کودکان مشاهده می شود. هدف این پژوهش بررسی" نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث"، است. در این پژوهش، از راهبرد استدلال منطقی در تحقیقات کیفی

اصول معرفتی و شیوه های اقناعی قرآن کریم با رویکرد تربیتی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

190c

 چکیده

تئوری کلام جدید در غرب وحی را امری غیر حقیقی و غیر معرفت بخش می دانند. قرآن منبع اصلی آیین اسلام است؛ اگر در حق بودن، معرفت آفرینی و فهم پذیری آن، تشکیک شود، کارکرد هدایتی خود را از دست خواهد داد. قرآن از سه شاخصۀ جامعیّت، جهانی و جاودانی بودن بر خوردار است. لازمۀ این اوصاف تکیه بر اصول و منطق متقن و استوار است. نظام معرفتی قرآن بر اصولی استوار است که مطابق فطرت و مورد وثوق عقل است. این اصول عبارتند از: آزادی اندیشه، ارائه شناخت علمی و یقینی، تحریص مخاطب به تدبّر، تفکّر و تعقّل،

عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت قرآنی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

185c

 چکیده

از جمله رذایل اخلاقی در روابط میان فردی که قدمتی به گستره تاریخ بشر دارد، رفتارها و تعاملات فخر‌فروشانه است. این نوع رفتارها که در هر عصر و فرهنگی نمودهایی بعضاً متفاوت داشته است، در عصر حاضر شیوع فراوانی یافته و به عنصری مخرب در روابط افراد (روابط زوجین، روابط خانوادگی، روابط فامیلی، روابط شهروندی، روابط قومیت‌ها و...) تبدیل گردیده است. نظر به آلودگی جامعه عصر نزول به این رذیله اخلاقی-اجتماعی و کارآمدی قرآن کریم به عنوان نسخه شفابخش الهی در تغییر این فرهنگ ناپسند به فرهنگ

نقش تربیتی روایات تعرب پس از هجرت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

189c

 چکیده

بر اساس پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، روایاتی تعرب بعد از هجرت را نکوهش می کنند ، زیرا محیط زندگی در تربیت انسان مؤثر است،‌ شاخص های تعرب پس از هجرت عبارتند از: فاصله گرفتن از علم آموزی ، تغییر سبک زندگی اسلامی ، ترک کار خوبی که فرد مدتی آن را انجام داده، تضعیف باورهای دینی و اخلاقی ، عدم توانایی بر انجام شعائر خداوند ، نداشتن خانواده در سرزمین کفر و ایمن نبودن بر جان خود در سرزمین کفر. شاخص های مزبور نشان می دهند که هجرت از سرزمین اسلام به بلاد کفر به خودی

نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

184c

 چکیده

هدف از مقاله حاضر تبیین شیوه‌های تربیت اخلاقی سوره حجرات و نقد و بررسی آرای مفسران در این خصوص است. برای این منظور ابتدا با تدبر در آیات سوره حجرات «شیوه‌های تربیتی» آن استخراج شده و سپس با توجه به شیوه‌های ارائه شده به عنوان معیار، به نقد و بررسی آرای مفسران پرداخته شده است. مطابق با مطالعه انجام شده می‌توان شیوه‌های تربیتی مطرح شده در این سوره را در دو دسته کلی جای داد. دسته اول ناظر بر انگیزش الهی و در برگیرنده شیوه‌های «پروای الهی»، «محبت الهی»، «انذار» و «تبشیر»؛ و دسته دوم