پذیرش همکار و عضو افتخاری در مجمع جهانی شیعه شناسی (کلیک کنید)

  امتیاز کاربران

  ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  200px-No_image_available.svg تاریخ کلام شیعهبه برکت خطب امیرمؤمنان على(علیه السلام) شیعه معتقد است صفات خدا عین ذات اوست. (اولین خطبه نهج البلاغه) زیرا اگر چنین نباشد تعدد قدما لازم مى آید: «لشهادة کل صفة انها غیرالموصوف و شهادة کل موصوف انها غیر الصفة» ...مفهوم شناسى شیعه؛شیعه در لغت:قبل از بررسى عقاید شیعه ابتدا باید با مفهوم شیعه آشنا شویم.شیعه در لغت عرب معانى مختلفى دارد. گاهى مى گویند «تشایع القوم» یعنى به هم کمک کردند تا ساختمانى را بسازند، گاهى تشیع را در معناى «پیروى» به کار مى برند: ( وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لإِبْرَاهِیمَ) (...

  امتیاز کاربران

  ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  200px-No_image_available.svg تاریخ کلام شیعهیکی از مسائل مطرح در حوزه دین‌‌پژوهی نوین، ماهیت وحی و تجربه دینی است. موضوع، بررسی این مسئله است که آیا می‌‌توان وحی قرآنی را تجربه دینی پیامبر تلقّی کرد؟ این نوشتار در پی آشکار ساختن نسبت میان این دو می‌‌باشد. برای رسیدن به این مقصود، لازم است ابتدا چیستی وحی و تجربه دینی در اندیشه مسیحی به بحث گذاشته شود. بدین منظور، دیدگاه‌‌های دوگانه درباره وحی و دیدگاه‌‌های سه‌‌گانه ماهیت تجربه دینی و دیدگاه صحیح بررسی گردیده‌‌اند، سپس به بیان چیستی وحی قرآنی پرداخته شده است. در این میان، کاربردهای...

  امتیاز کاربران

  ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  200px-No_image_available.svg تاریخ کلام شیعهتحقیق دربارة باورهای اساسی شیعه در موضوع امامت، از مباحث مهمی است که به اصالت و اعتبار این باورها. با مطالعة منابع اولیه می‌توان به این نتیجه رسید که خاستگاه دیدگاه کنونی شیعه دربارة علم و عصمت ائمه، دیدگاه‌های اصحاب خاص امام علی است. آنان امام را حجت خدا و دارای علم الهی گسترده می‌دانستند. اگرچه باید توجه داشت که به دلیل شرایط آن دوره، تازه بودن این مباحث و تفاوت سطح معرفتی افراد، به طور طبیعی تردید‌هایی نیز در میان بعضی مشاهده می‌شود. این مقاله بارویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی با هدف بررسی...

  امتیاز کاربران

  ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  200px-No_image_available.svg تاریخ کلام شیعهنقش نوبختیان در کلام شیعهرویکردها و گرایش ها کلامی در شیعه را می توان به 3 دوره تقسیم کرد:1- نص گرایی 2- عقل گرایی تاویلی 3- خرد گرایی فلسفیاصول تفکر نص گرایان:الف: التزام و پایبندی به نص ب: حجیت خبر واحد در عقاید ح: محدودیت گستره عقل در شناخت د: محدودیت در به کارگیری استدلال عقلی و منطقیشخصیت ها:1- محمد بن حسن الصفار قمی 2- ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی 3- سعد بن عبدا... بن ابی خلف اشعری4- محمد بن یعقوب الکلینی 5- محمد بن علی بن بابویه 6- سید رضی...

  امتیاز کاربران

  ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  200px-No_image_available.svg تاریخ کلام شیعهحضرت ابوالحسن علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) از استوانه‌های پایدار کلام شیعی بوده و روایات و منصوصات به جای مانده از آن حضرت، قدرت کلام شیعه و استحکام استدلال‌های این جریان بزرگ را به خوبی نمایان می‌سازد. اما نکتة مهمی که خوانندگان نکته‌سنج می‌باید بدانند این است که امام هشتم(ع) در قلب دشوارترین چالش‌های فرهنگی و کلامی در قرن دوم هجری، این میراث ارجمند را به یادگار نهاده و چنین دانشورانه، حکمت رضوی را عرضه کرده‌اند، در مقالة ذیل برخی نحله‌ها و مسائل مربوط به این عصرِ خاص، مورد بحث و بررسی قرار گرفته...

  صفحه1 از5

  کپی برداری از مطالب ابن سایت بلامانع می باشد.