بررسي عوامل تقویت و تضعیف امتداد تاریخی مدعیان مهدویت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

141b

چکيده

با توجه به پیدایی مدعیان مهدویت در طول تاریخ، نحوه پیدایش فرقه‌ها و جریان‌ها در دوران مختلف، یکی از پرسش‌های اساسی است و در کنار آن، بررسی زمینه‌ها و علت‌های امتداد و عدم آن از اهمیت خاصی برخوردار است. درپی همین اهمیت و دغدغه مستمر دلسوزان و حافظان اسلام ناب و فعالیت‌های فراوان برای حفظ شیعیان و به طور خاص براي جوانان؛ این نوشتار در صدد پاسخگویی به چگونگی پایدار ماندن عوامل تقویت وتضعیف امتداد تاریخی مدعیان مهدویت است. در اين پژوهه داده‌های منابع فرق و جریان‌های انحرافی از طریق مطالعات

ترفندهای روان شناختی مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

128c

چکیده

چيستي و تنوع ترفندهای مدعیان مهدویت، از جمله پرسمان‌هاي فربه و اندیشه خیز در عرصه مطالعاتی مهدویت است. با وجود رویکرد فراگیر به پدیده مدعیان، کاوش‌ها در زمينه ترفند شناسی مهدویت اندک و اين مقوله با رويكرد روان‌شناختي مورد مطالعه قرار نگرفته است. این جستار با اذعان به اهمیت موضوع و با رسالت بررسی ترفند‌های مدعیان مهدویت در ایران معاصر و با روش توصیفی – تحلیلی به فرجام رسیده است.

برخی از مستندات، نظیر فایل‌های صوتی و تصویری، پروند‌ه‌های قضایی مورد

بازترسیم معیارهای نقد شیوه تأویل‌گرایی مدعیان مهدویت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

 184b

چکيده

بسیاری از مدعیان دروغین، به تأویل نصوص و مفاهیم دینی مهدویت رو آورده و با ابراز برداشت‌های باطنی و جدید از آموزه مهدویت سعی کرده‌اند، ضمن مشروعیت بخشی به آیین خود ساخته، حمایت موعودباوران را به خویش جلب کنند. این پژوهش، با هدف پیشگیری از جریان­های تأویل­گرا و مقابله با آن‌ها، با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بازشناسی شیوه­های تأویل مدعیان مهدویت و ترسیم علل مردود بودن تأویلات آنان، با تبیین ضوابط و معیارهای تأویل می­پردازد. یافته­های تحقیق در گونه­شناسی شیوه­های تأویل، حاکی از مواردی

آسيب شناسي پژوهش نيل رابينسون دربارة دجّال

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

168b

چکيده

شناخت دقيق آراي مستشرقان درباره معارف اسلامي و نقد علمي ديدگاه‌هاي آنان، براي مسلمانان داراي ضرورتي انكارناپذير است. به همين منظور، در پژوهش حاضر تلاش شده است با روش توصيفي- تحليلي، به معرفي و آسيب شناسي مقاله دجال در «دايرة المعارف قرآن ليدن» پرداخته شود. «نيل رابينسون»، نويسنده مقاله، مطالب مربوط به دجال را با استناد به کتاب مقدس و روايات اسلامي بررسي کرده است. رويکرد تطبيقي بين کتاب مقدس و روايات اسلامي که در مقالة يادشده به چشم مي‌خورد، از محاسن آن محسوب مي‌شود. استفاده از برخي

بررسی و نقد شگردهای حدیثیِ احمد الحسن بصری

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

183b

چکيده

جریان «احمد الحسن بصری»، یکی از جریان‌های خطرناک در موضوع مهدویت است و به دلیل بعضی ویژگی‌ها، متمایز از سایر مدعیان. از سویی، در چند سال اخیر، فعالیت‌های تبلیغیِ این جریان در اشکال مختلف تبلیغی افزایش یافته و از سوی دیگر، گرایش بعضی از مذهبی‌ها به این جریان، حساسیت موضوع را افزایش داده و لذا ضرورت نقد و بررسی این جریان و نشان دادن اشکالات آن را دو چندان می‌کند. احمد الحسن بصری که مدعی است مهدی اول و یمانی موعود است، خود را همانند دیگر امامان، بهره‌مند از علم الاهی و از هرگونه اشکال و

نقد وبررسي نشانه‌هاي ظهور در سه اثر از شيخ ابوالحسن مرندي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

102c

چکيده

تغيير سبک زندگي طبقه‌اي خاص در جامعه ايران که به ويژه از طرف طبقه روشنفکر و به اصطلاح فرنگ رفته در کشور ملموس بود و فشارهاي اقتصادي و سياسي، به ويژه واقعه‌اي نو با نام مشروطه موجب سردرگمي تعدادي از متدينين گرديد و گمان به نهايت رسيدن ظلم و جور وعده داده شده قبل از ظهور را داشتند. از اين رو، يکي از دوره‌هاي پرکتاب در زمينه مهدويت، دوره قاجاريه محسوب مي‌گردد و نويسندگاني مانند علي اصغر بروجردي، سيد اسماعيل نوري، شيخ ابوالحسن مرندي و گورتاني از جمله وعاظي بودند که در اين زمينه تاليفاتي به

بررسي و نقد تأويل «قيامت موعود» به «قيام قائم»

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

179b

چکيده

«تأويل‌گرايي» و «تفسير به رأي» نسبت به آموزه‌هاي اسلامي، از کژانديشي‌هايي است كه دامنگير برخي از فرقه‌ها و جريان‌هاي انحرافي شده است.

«قيامت» در قرآن كريم و آموزه‌هاي مسلمانان، مفهوم روشني دارد. از اين‌رو، در اين زمينه شك و شبهه‌اي براي قريب به اتفاق آنان وجود ندارد.

در دو سده اخير، با پيدايش دو جريان بابيت و بهائيت، ادعاهاي نادرستي مطرح گرديده كه تأويل آموزه «قيامت موعود» مسلمانان از رستاخيز و جهان پس از مرگ؛ به معناي «قيام قائم» و نسخ شريعت گذشته و

بازخواني عوامل پيدايش و انحطاط انشعابات انحرافي شيعه در غيبت صغرا

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

 19c

چکيده

پيشوايي معصومان:، به دو دوره تقسيم شده است: دورة حضور و دورة غيبت. هر يک از اين دوره‌ها، داراي ويژگي‌هايي متمايز از ديگري است. يکي از ويژگي‌هاي دورة حضور، فراهم‌بودن همة زمينه‌هاي راهنمايي مردم به سوي حق و دوري از انحرافات و بي‌راهه‌ها بوده که در دورة پس از آن، با غيبت امام7، زمينة پديدآمدن و گسترش جريان‌هاي انحرافي توسعه يافت.

البته ديري نپاييد که بيش‌تر اين جريان‌هاي باطل و مدعيان دروغين، به سبب هدايت‌هاي ظاهري و باطني امام غايب، روشنگري‌هاي

بررسی و نقد شاخصه‌های تأویل‌گرایی در جریان‌های انحرافی مهدویت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

176b

چکیده

بهره­گیری از «تأویل»، از بارزترین شگردهای جریان­های انحرافی در موضوع مهدویت است؛ چراکه تأویل راه سوء استفاده از نصوص دینی را به منظور توجیه عقاید فرقه­ای برای آنان می­گشاید؛ به نحوی که می­توانند خود را برای دین­باوران تزیین کنند و مشروعیت خویش را به دیگران بنمایانند. شناخت ویژگی­ها و شاخصه­های تأویل در فرقه­های انحرافی مهدویت، زمینه فعالیت آنان را از بین خواهد برد و آسیب­های این فرقه­ها را کاهش خواهد داد. ازاین­رو، این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، به شاخصه­ها و ویژگی­های تأویلات

آسيب شناسي فرهنگ مهدوي در عصر جهاني شدن

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

پديده جهاني شدن با ايجاد دگرگوني در ابعاد مختلف زندگي ـ به ويژه بعد فرهنگي جوامع ـ مسأله‌اي است که خواه نا خواه ذهن تحليلگران اجتماعي را به خويش مشغول كرده است. بر اين اساس، بيشترين دلمشغولي تحليلگران، متمرکز بر آسيب‌هاي فرهنگي‌اي است که جهاني شدن در جوامع ايجاد مي‌كند.

با اين وصف، نگارنده بر آن است كه به بررسي آسيب‌هايي بپردازد که جهاني شدن مي‌تواند براي فرهنگ مهدوي ايجاد مي‌كند، لذا با بررسي پيامد‌هاي جهاني شدن در عرصه فرهنگي، آن را در چالش با فرهنگ مهدوي دانسته و معتقد است از

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.