اتخاذ رويکرد واقعگرايي انتقادي براي تصويرپردازي از آينده، بر اساس مختصات حکومت عدل مهدوي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

202b

چکيده

«آينده‌پژوهي»، به عنوان علم مطالعه آينده، به شناخت آينده‌هاي «ممکن»، «محتمل» و «مطلوب» جامعه مي‌پردازد. «تصويرپردازي» را نيز مي­توان هنر شکل دادن به آينده تلقي کرد؛ پردازش تصويري که آينده را به سوي وضع مطلوب، بر اساس دغدغه­هاي آرمان­شهر موعود هويت­يافته ميان امت، با ترسيم آرمان­هاي گذشته، حال و آينده سوق مي‌دهد. اين بحث در اسلام از جايگاه ويژه­اي برخوردار است. براساس باورهاي شيعه، آينده‌سازي در ظهور امام منتظر، پاسخي روشن و جامع به پرسش‌هاي فطري و بنيادين بشر در خصوص زندگي مطلوب و

مهدويت و آينده‌پژوهي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

موضوع مورد بررسي در اين پژوهش، «مهدويت و آينده‌پژوهي» است که به بررسي مفهوم مهدويت و آينده‌پژوهي و روابط موجود ميان آن دو و نيز کارکردهاي هر يک پرداخته است. از آن‌جا که آينده‌پژوهي به شناخت يا مطالعۀ آينده‌هاي ممکن و مطلوب جامعه مي‌پردازد، مي‌توان براساس شناخت گذشته و شرايط کنوني، آينده‌هاي ممکن و محتمل جامعه را تخمين زد. اين بحث در جوامع اسلامي از جايگاه خاصي برخوردار است؛ زيرا از منظر ديني، آينده‌سازي در ظهور امام منتظر4 پاسخي روشن و جامع به پرسش‌هاي فطري و بنيادين بشر در خصوص زندگي

تاثيرات سياسي جهاني‌شدن‌ بر زمينه‌سازي انقلاب جهاني حضرت مهدي عج

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

112c

چکيده

«جهاني‌شدن» ضمن به وجود آوردن تحولاتي عميق و ايجاد مرحله‌اي نوين از زندگي براي بشر، آثار متعددي‌ برجاي گذاشته است. با توجه به اين که يکي از مباحث مهم انديشۀ مهدويت، بررسي زمينه‌هاي انقلاب جهانیِ امام زمان 4 مي‌باشد؛ در اين پژوهش تلاش شده است بيان شود که جهاني‌شدن چگونه به لحاظ سياسي، مي‌تواند زمينه‌ساز انقلاب جهاني امام زمان 4 باشد. اين نوشتار، ضمن اشاره به برخي آثار سياسي جهاني‌شدن، با روشي توصيفي ـ تحليلي، به فرصت‌هايي اشاره مي‌كند که بسترهاي مثبت يا منفي شکل‌گيري قيام و انقلاب امام

نقش آينده‌ پژوهان در شكل‌ گيري آينده‌ پژوهي اسلامي‌

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

اين مقاله در پي آن است كه نقش آينده‌پژوهان را در شكل‌گيري ((آينده‌پژوهي اسلامي)) تبيين كند. در اين مقاله، ابتدا اهميت و جايگاه والاي آينده‌پژوهان در فرايند آينده‌پژوهي ارايه شده و پس از آن، با بر شمردن ويژگي‌هاي مشترك آينده‌پژوهان، نقش آينده‌پژوهان در بومي سازي آينده‌پژوهي، بررسي شده است.

آينده‌پژوهي اسلامي، به عنوان نسخه‌اي نو از آينده‌پژوهي بر اساس ارزش‌ها، نگرش‌ها و توصيه‌‌هاي اسلامي است و آينده‌پژوهان اسلامي، يكي از مولفه‌‌هاي طراحي آينده‌پژوهي اسلامي هستند. آينده‌پژوهان

آينده‌پژوهي در پرتو انتظار پويا با تأکيد بر کارکرد وحدت امت اسلامي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکيده

امروزه، «آينده پژوهي»، به عنوان دانش شناخت و شکل دهي به آينده، جايگاه مهمي در دنيا پيدا کرده و به عرصه‌هاي مختلف زندگي انسان‌ها وارد شده است. آينده مطلوب، بر اساس آموزه‌هاي اکثر اديان و مذاهب، در ظهور منجي قابل تحقق است و در اسلام، آموزه مهدويت به عنوان مهم‌ترين بعد آينده‌پژوهي قلمداد مي‌شود. مقاله حاضر، با روش تحليلي ـ توصيفي و با هدف تعميق و تثبيت جايگاه آينده پژوهي ديني بر اساس آموزه مهدويت و بررسي نقش مهدويت در آينده پژوهي و شكل‌دهي به آينده مطلوب؛ نقش آينده‌پژوهي و کارکردهاي فرهنگي

بازنگري دستگاه نظري آينده‌پژوهي در جهان بيني اسلامي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

آينده پژوهي دانشي است که در جهان کنوني رو به گسترش است. به نظر مي‌رسد رويكرد عرفي كنوني نگاه به آينده، نمي‌تواند از آيندة امن و پايدار، رمزگشايي كند. بررسي آموزه‌ها و گزاره‌هاي اسلام، مي‌تواند بخش مهمي از اين چالش را برطرف كند. بررسي آيات قرآن مجيد و روايات اهل بيت عليه السلام نشان مي‌دهد كه در اسلام، نگاه به آينده، اصالت و عمق ويژه‌اي مي‌يابد.

بهره گيري از تعاليم اسلامي مي‌تواند زمينه طرح آينده‌نگاري نسل پنجم را فراهم آورد. تفاوت اين آينده‌نگاري با نسل‌هاي قبلي در عمق و وسعت

تحليلي کارکردگرايانه برآموزه‌هاي متعالي مهدويت از نگاه آينده‌‌پژوهي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکيده

آينده‌پژوهي، حوزه‌ نسبتا جديدي‌است که به‌لحاظ گستردگي و تنوع حوزه‌هاي مرتبط، دستاوردهاي بسيارمهمي براي کشورها و جوامع داشته‌؛ به‌گونه‌اي که امروزه به يکي از مهم‌ترين ابزارهاي تصميم‌سازي تبديل شده‌است. هم‌اينک در اين زمينه از سوي كشورهاي قدرتمند به منظور كسب مزيت‌هاي رقابتي و سلطه بر جهان مطالعات گسترده‌اي صورت‌ مي‌گيرد. اين رويداد، بر اهميت دستيابي به رويکردهاي توانمندتر در عرصه آينده‌پژوهي مي‌افزايد. بي‌شك، منظومه‌ فکري اسلام، بويژه منابع شيعي، برتر از هر مکتب فكري بشري، توان تبيين

آينده پژوهي مهدوي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

(آينده‌پژوهي) شناخت آينده در موضوعات و پديده‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و فن‌آوري است که امکان انتخاب، برنامه‌ريزي و مواجهه آگاهانه و مدبرانه با آنها را در حد مطلوب و مؤثر فراهم مي‌سازد. در واقع آينده‌پژوهي در صدد ايجاد دورانديشي و آينده‌شناسي در سطوح مختلف زندگي بشري است تا ضمن بيان اهميت و ضرورت توجه به رويداد‌ها و تحولات فراروي جهان، توانايي برخورد سنجيده و مناسب با آنها را فراهم سازد و يا الگوها و سناريوهاي مطلوب و موجهي براي آن ارائه دهد. از آنجايي که بخش مهمي از

بايسته‌هاي علمي در آينده‌پژوهي مهدوي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکيده

«آينده‌پژوهي»، هنر شکل دادن به آينده ‌است؛ به آن شکل که آينده را مي‌خواهيم. آينده‌شناسي از اين منظر، دانش شناخت تغييرات است و شناخت آينده از حياتي‌ترين علوم مورد نياز هر انساني است. در اسلام، «مهدويت»، قلب تپنده تحقيقات آينده محور، است و آينده‌پژوه مسلمان نمي تواند در تحقيقات خود از ظرفيت‌ها و آموزه‌هاي فرهنگ مهدوي بهره نبرد؛ اما اين عرصه، داراي الزامات و بايسته‌هاي پژوهشي ويژه‌اي است. به نظر مي‌رسد اين بايسته‌ها در سه حوزه بايسته‌هاي نظري، مانند 1)مثبت انديشي اميدوارانه؛ 2)نگاه کيفي به

آينده اديان در چشم‌انداز جهاني

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده
در طول تاريخ، دين مهم‌ترين جنبه حيات انسان‌ها بوده است. دين‌زدايي در جهان، پديده جديدي است که در اروپاي قرن نوزده در واکنش به سلطه ديني قرون وسطا شکل گرفت و با عنوان سکولاريسم تعريف شد؛ در حالي‌که بيشتر متفکران اجتماعي قرن نوزده، زوال يا دستکم حاشيه‌نشيني دين از حيات اجتماعي را پيش‌بيني مي‌کردند. در نيمه دوم قرن بيستم، دين نضج گرفت و تجديد حيات يافت. بر اين اساس، متفکران اجتماعي به بازسازي پيش‌بيني‌هاي قبلي پرداختند. اين بار، کمتر متفکري زوال دين را پيش‌بيني مي‌کند. بيشتر صاحب‌نظران

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.