بشارت قرآن وکتب مقدس آسمانی به دولت الهی آخرالزمان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 10 - 20 دقیقه)


۱- قرآن و دولت آخر الزمان:

قرآن و روایات متواتره اسلام و کتب مقدسه آسمانی عموماً و نوشته های گروهی از مدعیان نبوت احیاناً ، به الحان گوناگون وتعبیرات مختلف، بشریت را به یک آینده درخشان و عصر مشعشعی نوید و بشارت داده اند، که جهان در آن عصر ، روضه رضوان شود، نمونه ای از حیات در بهشت برین در...

ادامه مطلب...

باور به مصلح جهانی در ادیان مختلف

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 6 - 11 دقیقه)

براساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته در متون دینی مذاهب مختلف و باورها و اعتقادات اقوام و ملل جهان، اعتقاد به ظهور «منجی و مصلح جهانی» و باور داشت آینده ای روشن و مطلوب، عقیده ای عمومی و فراگیر است و اختصاص به یک یا دو مذهب ندارد.

تمامی ادیان ابراهیمی و بیشتر مذاهب موجود،...

ادامه مطلب...

مهدویت از دیدگاه فرق اسلامی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 7 - 13 دقیقه)

عقیده به مهدویت و باور به ظهور و قیام مهدی موعود- به عنوان نجات دهنده عالم بشریت و اصلاح گر موعود- باور و اعتقادی است که براساس کتاب و سنّت، پدید آمده و بیشتر مسلمانان به آن اذعان دارند. این باور داشت- به عنوان اندیشه اصیل اسلامی، بر پایه استوارترین دلایل عقلی و نقلی بنا نهاده شده و...

ادامه مطلب...

Publish modules to the "offcanvs" position.